Koninklijke Bibliotheek archiveert
deze website als "Digitaal Erfgoed"

De Hoge Bank van Driel

Tot 1335 maakte men in de Tielerwaard en Bommelerwaard gebruik van de schepenbank in Zaltbommel. In dat jaar werd het gebied opgesplitst: op 27 maart 1335 werden de schepenbanken van Tuil, Deil, Zuilichem en Driel opgericht. Zie Nijhoff, Gedenkwaardigheden, deel 1, No 302, pag. 348.
Oudere schepenbrieven van Zaltbommel die qua gebied vielen onder de nieuwe rechtbanken bleven daarna "in haar macht" maar moesten worden gericht met de richter en schepenen waar het gebied onder viel.

Vanaf 1335 zouden er dus boeken moeten zijn geweest waarin de actes werden genoteerd van de Bank van Driel. Tegenwoordig beginnen de bewaarde boeken rond 1583 en is er een enorm gat van vrijwel 250 jaar. Er zijn slechts enkele losse stukken bewaard gebleven uit 1555, vrijwel te verwaarlozen. En de akten tussen 1583 en 1590 zijn zodanig aangevreten dat ofwel tekst ontbreekt ofwel de tekst vrijwel niet te lezen is.
In allerlei archieven en boekwerken komen actes (charters) voor uit die vermiste periode. Het zou daarom mogelijk moeten zijn om tot een soort 'reconstructie' te komen van deze schepenbank.

Er blijkt veel beschikbaar. Het invoeren is pas onlangs begonnen en op dit moment betreft het 334 vermeldingen.
NB. Sommige van de ingevoerde teksten zijn nu nog fragmenten, welke in de loop der tijd zullen worden aangevuld.

De rechtsmacht
De schepenbank van Driel neemt een bijzondere positie in en wijkt oorspronkelijk af van de overige schepenbanken in het rivierengebied. De rechtsmacht behoorde namelijk toe aan de Paulusabdij in Utrecht. Deze rechtsmacht werd gepacht door de graven en later hertogen van Gelre. Zie HUA, toegang 85-1, Paulusabdij te Utrecht, inv. 31 (fol. 53r-57r) en inv. 53 t/m 58. Deze situatie wordt toegelicht in het boek "Uniek in de stad" (pag. 347).

De schepenen en de secretaris
De schepenbank bestond uit 8 schepenen, waarvan jaarlijks op St. Nicolaasdag (6 dec.) 4 schepenen wisselden. Dus een schepen kon maximaal 2 jaar aaneen aanblijven. Elke schepen diende minimaal 16 morgen land in het gericht te bezitten. Een andere eis was "In een en dezelfde Stoel ende Gerichte mogen niet gelyk Schepenen wesen Vader en Soon, nogte Schoonvader en Schoonsoon of twee Gebroeders". Een belangrijk gegeven voor wie familierelaties onderzoekt!
De opvolging van schepenen is ook informatief omdat dit vaak van vader op zoon ging en dus een maat is voor het overlijden van een schepen. De namen van de schepenen zijn te vinden in de geplaatste akten.
De secretaris vervulde juridische en administratieve taken voor de schepenbank. Hij bleef vaak lang aan, maar wordt toch maar zelden in de akten genoemd. Omdat de handschriften in de signaten behoorlijk verschillen, is hij daaraan te herkennen. Nadere informatie is hier te vinden.

Het Cartularium van het Groote Bommelsche Gasthuis
Dit cartularium (een verzameling afschriften van akten) is een bijzonder boekwerk dat helaas verloren is geraakt. Gelukkig is het op film gezet, waardoor de inhoud bewaard is gebleven. Het betreft een flinke verzameling die meerdere schepenbanken bestrijkt en waarvan een groot deel in het Latijn is opgeteld. In gescande vorm staat het nu online.
Als onderdeel van het "project schepenbanken" is besloten het cartularium integraal te transcriberen. Gaandeweg worden de transcripties online gezet bij de diverse schepenbanken, en uiteindelijk zal dat hopelijk resulteren tot een totaal getranscribeerde inhoud van het boekwerk.

Vriendelijk verzoek
Indien u gebruikt maakt van gegevens op deze website, wilt u dit dan waar mogelijk vermelden en naar de website verwijzen.

Doelen:

 • Invoeren van reeds bekende gegevens.
 • Registratie van meer vindplaatsen van actes.
 • Noteren van de schepenen in de actes.
 • Het plaatsen van regesten.
 • Het plaatsen van (gedeeltelijke) transcripties.
 • Het plaatsen van een scan van de acte.
 • Het vinden en plaatsen van zegels van de schepenen en getuigen.
 • Vertalen en plaatsen van de Latijnse teksten.

Hoe kunt u aan dit project bijdragen?

 • Help mee bij het invoeren van gegevens.
 • Stuur ons vindplaatsen toe.
 • Stuur teksten toe.
 • Stuur foto's of scans toe.
 • Bezoek archieven.
 • Maak of corrigeer transcripties.
 • Etc...

U kunt contact opnemen of uw bijdragen toesturen via het contactformulier.